Πρότυπη μέθοδος

διδασκαλίας των παιδιών

Αποτελέσματα της μεθόδου διδασκαλίας και του πλάνου διδασκαλίας που εφαρμόζουμε στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ

Α) Συμβουλευτική

 • Έναρξη σχολικού έτους:
  • Συνολική ενημέρωση μαθητών και γονέων σύμφωνα με τους στόχους διδασκαλίας και συμπεριφοράς.

 • Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους:
  • 15λεπτες συναντήσεις κάθε Παρασκευή για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών
  • Ενημέρωση διευθυντή και γονέων για την πρόοδο των μαθητών

 • Λήξη σχολικού έτους:
  • Ετήσια αξιολόγηση και προτάσεις για το επόμενο έτος

 

Β) Ανθρωπιστική προσέγγιση

person.jpg