Το Δημοτικό

  • Ενισχυτική διδασκαλία με φυλλάδια εργασιών
  • Αγγλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά σε επίπεδα
  • Χορωδία, χορός, θέατρο
  • Περιβαλλοντική μελέτη, αθλητισμός

f_1_1.jpg