Γυμνάσιο - Λύκειο

Ανθρωπιστική προσέγγιση της διδακτικής διαδικασίας με στόχο την καλλιέργεια της κατανόησης, της μνήμης, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής σκέψης, της συναισθηματικής νοημοσύνης
Συμβουλευτική, κατά την οποία κάθε καθηγητής αναλαμβάνει το ρόλο του συμβούλου σε μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με συναντήσεις ατομικές ανά εβδομάδα

Ατομικές και ομαδικές εργασίες με θέματα που αναπτύσσουν και παρουσιάζουν οι μαθητές
Λέσχες του Σαββάτου που καλύπτουν διάφορες κλίσεις ενδιαφέροντα των μαθητών. Μαθηματικών, Φυσικών επιστημών, Πληροφορικής, Ορχήστρας, Θεάτρου, Ζωγραφικής
Εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, πεζοπορία, σκι, εθελοντισμός
Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
Πλήρης προετοιμασία για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα βασικά μαθήματα.
Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά – Ισπανικά – Ιταλικά  (διδασκαλία σε επίπεδα)
Προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση των πτυχίων Η/Υ του Πανεπιστημίου του Cambridge (πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο)