Δίδακτρα 2016-2017

Αναρτήθηκε 14 Μαρτίου, 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  ΠΛΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ  2016-2017

Βρεφονηπιακός 220    μηνιαία Πρωινό-μεσημεριανό -Σαββάτο
Νηπιαγωγείο 2000    σχολικό έτος Πρωινό-μεσημεριανό -Σαββάτο

 

 

Δημοτικό

14:30 ως 16:15  προετοιμασία μαθημάτων επόμενης ημέρας

Κάθε Σαββάτο: Λέσχη Θεάτρου, Ζωγραφικής, Επιτραπέζιων παιχνιδιών, Σκάκι, Αθλητισμού, Φυσικών Επιστημών

Α 3100 Ενισχυτική Ελληνικά , Μαθηματικά – Αγγλικά- Η/Υ  
Β 3100 Ενισχυτική Ελληνικά , Μαθηματικά – Αγγλικά- Η/Υ
Γ 3100 Ενισχυτική Ελληνικά , Μαθηματικά – Αγγλικά - Η/Υ  
Δ 3100

Ενισχυτική Ελληνικά , Μαθηματικά – Αγγλικά- Γερμανικά ή Γαλλικά

  Η/Υ  

Ε 3100

Ενισχυτική Ελληνικά , Μαθηματικά – Αγγλικά- Γερμανικά ή Γαλλικά

  Η/Υ

ΣΤ 3100 Ενισχυτική Ελληνικά , Μαθηματικά – Αγγλικά - Γερμανικά ή Γαλλικά   Η/Υ  

 

Γυμνάσιο

14:30 ως 16:15  προετοιμασία μαθημάτων επόμενης ημέρας  

Κάθε Σαββάτο: Λέσχη  Θεάτρου, Ζωγραφικής, Σκάκι , Αθλητισμού,

Φυσικών Επιστημών                                                              

Α΄   3400 Αγγλικά- Γερμανικά – Γαλλικά –Ιταλικά -   Εκπαιδευτική Ρομποτική
Β΄ 3400 Αγγλικά- Γερμανικά –Γαλλικά- Ιταλικά-     Προγραμματισμός
Γ΄ 3400 Αγγλικά- Γερμανικά – Γαλλικά – Ιταλικά -   Προγραμματισμός

 

Λύκειο

Α΄   3400

Αγγλικά- Γερμανικά – Γαλλικά – Ιταλικά- Ισπανικά -   Σχεδιασμός και προγραμματισμός Ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Κάθε Σαββάτο: Λέσχη Θεάτρου, Ζωγραφικής, Σκάκι , Αθλητισμού, Φυσικών Επιστημών

14:30 ως 16:15  προετοιμασία μαθημάτων επόμενης ημέρας

Β΄ 3600 Ενισχυτική στα μαθήματα κατεύθυνσης
Γ΄ 3700 Οργάνωση και πλήρης προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Τρόπος πληρωμής: 

σε 8 μηνιαίες δόσεις από Ιούνιο ως Ιανουάριο

Πληρωμή όλου του ποσού προκαταβολικά  - έκπτωση από   5% ως 10%

------------------------------------------------------------

Προαιρετικά

Πρωινό – μεσημεριανό         €  500 ετησίως

Μεσημεριανό                        €  400 ετησίως

Ημερησίως  μεσημεριανό     €  4     -   Ημερησίως πρωινό    €  1

-------------------------------------------------------------------------------

Εκπτώσεις:

15%    2 παιδιά

20%    3  παιδιά

25%    4 παιδιά