Πρόγραμμα "Επιχειρηματολογία" στη Β' και Γ' Γυμνασίου

Αναρτήθηκε 04 Απριλίου, 2016

Δράση για την «Επιχειρηματολογία» στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ

Το σχολικό έτος 2015-2016 εφαρμόζεται  πρόγραμμα «Επιχειρηματολογίας» για τους μαθητές της Β και της Γ Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ.  Η αξία και η ωφελιμότητα αυτής της βιωματικής δράσης συνίστανται στην ενδυνάμωση της ορθολογικής σκέψης μέσα από την εκμάθηση  και κυρίως την εφαρμογή των μεθόδων κατασκευής και λογικού ελέγχου του επιχειρήματος, με έμφαση στον εντοπισμό των λογικών σφαλμάτων.

Ως κύριοι στόχοι είναι:

-Η εκμάθηση της δομής και της λειτουργίας του επιχειρήματος,

-Η αξιολόγηση των πληροφοριών ,

-Η συνειδητοποίηση της διαδικασίας και της αξίας της έρευνας, καθώς και

-Η καλλιέργεια του συνεργατικού πνεύματος .

  Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι η ομαδοσυνεργατική, με τους μαθητές να χωρίζονται  σε ομάδες ανά εβδομάδα και να προετοιμάζονται από κοινού για την ανάπτυξη επιχειρημάτων πάνω σε σύγχρονα αλλά και διαχρονικά ζητήματα. Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε αρχικά διστακτική, αλλά στη συνέχεια θετική έως και ενθουσιώδης, ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα που άπτονται της καθημερινότητάς τους, όπως η τεχνολογία και το internet.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, η σταδιακή εξοικείωσή τους με τους «κανόνες» του ορθού λόγου και η συνακόλουθη όξυνση του κριτικού πνεύματος.

 ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

«Είναι αλήθεια πως το facebook οδηγεί τους νέους στην αποξένωση;»

«Ο δάσκαλος θα έπρεπε να αντικατασταθεί από τον υπολογιστή;»

«Θα έπρεπε να επιτραπεί στους πολίτες η οπλοκατοχή;»

Περισσότερα Νέα