Καλοκαιρινά προγράμματα - τμήματα, ημερομηνίες, τιμές

Αναρτήθηκε 10 Μαΐου, 2016
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2016  
Τμήμα  Ποσό € Ημερομηνίες
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ    
Νηπιαγωγείο 220/μήνα 16 Ιουν  - 12 Αυγ. & 22 Αυγ. - 10 Σεπτ.
08:00 –16:30   Δευτ. - Παρασκ.
     
ΑΓΓΛΙΚΑ    
As 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Bs 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Cs 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Ds 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Es 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Lower 500 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Proficiency 500 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
     
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ    
Κύκλος 1 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Κύκλος 2 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Κύκλος 3 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Κύκλος 4 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Κύκλος 5 400 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
Β2 500 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
     
ΙΤΑΛΙΚΑ 500 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
     
     
ΓΑΛΛΙΚΑ 500 27 Ιουν –  12  Αυγ  7  εβδομάδες
     
     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ    
09:00-13:45 180 27 Ιουνίου - 8 Ιουλίου
  180 11 Ιουλίου - 22 Ιουλίου
  180 25 Ιουλίου - 5 Αυγούστου
     
Γ΄ Λυκείου   27 Ιουν – 29 Ιουλ.  5  εβδομάδες  &       22 Αυγ. - 1 Σεπτ.   2 εβδομάδες

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στη γραμματεία 23510 31111