Υλικά για τους μαθητές του Γυμνασίου

Αναρτήθηκε 08 Σεπτεμβρίου, 2016

 

 

YΛΙΚΑ A1  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ερμείδου Παρθενόπη)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης α΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 1  80φυλλο τετράδιο μπλε

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 1   τετράδιο  Α4  πορτοκαλί

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 τετράδιο Α4 ; 3 θεμάτων, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες

 

 

 

YΛΙΚΑ Α2  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μελέγκου Εύη)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης α΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 1  80φυλλο τετράδιο μπλε

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 1   τετράδιο  Α4  πορτοκαλί

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 τετράδιο Α4; 3 θεμάτων, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες

 

 

YΛΙΚΑ Β1  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μανάκου Μαρία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης β΄γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 2 τετράδια Α4 κίτρινα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 1   τετράδιο  Α4  πορτοκαλί

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 τετράδιο Α4; 3 θεμάτων, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες

 

 

YΛΙΚΑ Β2  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αγοραστού Κατερίνα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης β΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 2 τετράδια Α4 κίτρινα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:1   τετράδιο  Α4  πορτοκαλί

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 τετράδιο Α4 ;3 θεμάτων, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες

YΛΙΚΑ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργαντά Σία)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης γ΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 2 τετράδια Α4 κίτρινα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 1   τετράδιο  Α4  πορτοκαλί

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1 τετράδιο Α4; 3 θεμάτων, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες