Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο «College Zealand» της Δανίας

Αναρτήθηκε 15 Δεκεμβρίου, 2016

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ  συμμετέχουν ως εταίρος στο νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+KA2 με τίτλο: " ChrisCounteringHumanRADICALISATIONInSchool (Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου)" διάρκειας δύο ετών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις  07-10 Δεκεμβρίου η πρώτη διακρατική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο «CollegeZealand» της Δανίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Ισπανίας,  Στόχος της πρώτης συνάντησης ήταν η γνωριμία των εταίρων και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον ερχόμενο Απρίλιο στην Κατερίνη με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις εννέα εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από την Ελένη Ρίντου, Ψυχολόγο  και τη Μαρία Νταντάμη, Φιλόλογο.