Υλικά Γυμνασίου και Αγγλικών

Αναρτήθηκε 08 Σεπτεμβρίου, 2017

YΛΙΚΑ Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης α΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ : 1  κίτρινο Α4  τετράδιο εκθέσεων, εκδόσεις ΣΑΛΚΟ

 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 1 μπλε 30φυλλο τετράδιο

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:  1 μπλε 30φυλλο τετράδιο

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  3 μπλε 30φυλλα τετράδια, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες

---------------------------------------------

YΛΙΚΑ Β  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης β΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ : 2 τετράδια εκθέσεων  κίτρινα (όχι σπιράλ), Βοήθημα: Εκθέσεις για τη Β΄ Γυμνασίου, εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 1 μπλε 30φυλλο τετράδιο

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 1 μπλε 30φυλλο τετράδιο , 1 μπλε 50φυλλο

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2 μπλε 30φυλλα τετράδια, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες

-------------------------------------

YΛΙΚΑ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο  Α4 πράσινο
 • Βοήθημα Παπαδάκης γ΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων, διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1   τετράδιο  Α4  κόκκινο

ΓΛΩΣΣΑ : 2 τετράδια εκθέσεων  κίτρινα (όχι σπιράλ), Βοήθημα: Εκθέσεις για τη Γ΄ Γυμνασίου, εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 1 μπλε 30φυλλο τετράδιο

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 2 μπλε 50φυλλα

ΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 4 μπλε 40φυλλα τετράδια, 1 ντοσιέ με 20 διαφάνειες

-------

Βιβλία Αγγλικών

Cs Level

 • Webkids 3 (Burlington Books)

(companion, student’s, grammar, testbook + 1 τετράδιοαντιγραφής + 1 ορθογραφίας)

Ds Level

 • Webkids B1 (Burlington Books)

(companion, student’s, grammar, testbook + 1 τετράδιοαντιγραφής + 1 ορθογραφίας)

Es Level

 • Stay Connected B1+ (Burlington Books)

(companion, students, testbook  + 1 τετράδιο εκθέσεων Α4 με ένα περιθώριο + 1 ορθογραφίας)

 • Mastering  Grammar  for B2 exams

Lower

 • Stay Connected B2 (Burlington Books)

(companion, students, testbook  + 1 τετράδιο εκθέσεων Α4 με ένα περιθώριο + 1 ορθογραφίας)

Proficiency 1

 • Honors

(companion, students, testbook  + 1 τετράδιο εκθέσεων Α4 με ένα περιθώριο + 1 ορθογραφίας)

 • Mastermind Grammar