Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για μαθητές του Δημοτικού σχολείου

Αναρτήθηκε 07 Μαΐου, 2018

Την Παρασκευή 4/5/2018 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό σχολείο των Εκπαιδευτηρίων «Πλάτων» το εκπαιδευτικό πρόγραμμα JAMorethanMoney. Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JAGreece). Το πρόγραμμα «JA  More  than  Money» απευθύνεται σε   μαθητές Ε΄  και Στ΄ Δημοτικού και έχει ως στόχο να καταστήσει τα παιδιά κοινωνικά υπεύθυνους και έξυπνους καταναλωτές, καθώς και να τα εξοικειώσει με έννοιες και πρακτικές διαχείρισης χρημάτων. 

Οι μαθητές εξερευνούν τα ενδιαφέροντά τους συνδέοντάς τα με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα διαφόρων κατευθύνσεων και διάφορους τύπους επιχειρήσεωνκατανοούν το ρόλο των χρημάτων στην καθημερινή ζωή και συνειδητοποιούν τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των εσόδων σε ατομικό επίπεδο αλλά και στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο Πτυχιούχο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Φοιτητή MBA Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Assistant Product Manager - ΑS Company.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος και επιβλέπων της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν ο δάσκαλος του σχολείου μας Πίτσιας Ιωάννης Εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Μ.Π.Σ.).