Υποτροφία - Εξεταστέα ύλη

Αναρτήθηκε 06 Ιουνίου, 2018

α. Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών θα δοθεί στους υποψηφίους ευσύνοπτο νεοελληνικό κείμενο, μίας σελίδας, και θα ζητηθεί:

- Να απαντήσουν σε ερωτήματα κατανόησης, δομής και λεξιλογίου επ’ αυτού (Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, Ενεργητική και Παθητική σύνταξη, δείκτες συνοχής κειμένου και διαρθρωτικές λέξεις, παράγωγα, συνώνυμα και αντώνυμα της Νεοελληνικής Γλώσσας).

- Να αναπτύξουν ένα κείμενο, 200 λέξεων, με θέμα που αφορμάται από δοθέν κείμενο και σχετίζεται με την πορεία των νέων ανθρώπων στη σύγχρονη κοινωνία.

- Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα διαγωνιστούν αντιστοιχούν στην ύλη της Α΄ Λυκείου

β. Στο μάθημα των Μαθηματικών (με βάση το σχολικό βιβλίο της Α’ Λυκείου)

Κεφάλαιο 2ο Οι Πραγματικοί Αριθμοί: πράξεις και οι ιδιότητες, παραγοντοποίηση, διάταξη, απόλυτη τιμή και ρίζες

Κεφάλαιο 3ο - Εξισώσεις: επίλυση εξισώσεων 1ου και 2ου βαθμού

Κεφάλαιο 4ο - Ανισώσεις: επίλυση ανισώσεων 1ου και 2ου βαθμού