τώρα και Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης) ΠΛΑΤΩΝ για παιδιά 5 ως 12 ετών

Αναρτήθηκε 06 Ιουλίου, 2018

Έναρξη 1 Σεπτεμβρίου 2018 - στους χώρους του σχολείου

Ωράριο λειτουργίας

14:30-16:30 από 1 Σεπτεμβρίου ως 15 Ιουνίου

08:30-12:30 (Α΄ βάρδια) & 12:30-16:30 (Β΄ βάρδια) από 16 Ιουνίου ως 31 Ιουλίου

Απασχόληση από έμπειρους εκπαιδευτικούς με ψυχαγωγικές και μαθησιακές δραστηριότητες:

-μελέτη μαθημάτων επόμενης ημέρας,

-αθλοπαιδιές,

-εικαστικά,

-πειράματα με καθημερινά υλικά,

-ΗΥ & Ρομποτική,

-επιτραπέζια και παραδοσιακά παιχνίδια.

Οι δικαιούχοι VOUCHERμπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία για πληροφορίες και εγγραφές καθημερινά από 08:00 ως 17:00

Αρ. αδείας 1686/29-6-2018