Υλικά για τους μαθητές του Γυμνασίου

Αναρτήθηκε 06 Σεπτεμβρίου, 2018

YΛΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο Α4 πράσινο 80 φύλλων
 • Βοήθημα Παπαδάκης α΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων και διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1 τετράδιο Α4 κόκκινο 50 φύλλων

ΓΛΩΣΣΑ : 1 κίτρινο Α4 τετράδιο 80 φύλλων (χωρίς περιθώριο) (και για λογοτεχνία)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

 • 1 μπλε 50φυλλο τετράδιο (για φυσική, γεωγραφία και βιολογία)
 • Ένα φάκελο με διαφάνειες Α4

ΛΟΙΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ: 1 τετράδιο Α4 μπλε 80 φύλλων (για ιστορία, αρχαία από μετάφραση, λογοτεχνία και θρησκευτικά)

YΛΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο Α4 πράσινο 80 φύλλων
 • Βοήθημα Παπαδάκης β΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων και διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1 τετράδιο Α4 κόκκινο 50 φύλλων

ΓΛΩΣΣΑ :

 • Νάζαρη Χ. - Κάππου Ι. Εκθέσεις για τη Β' Γυμνασίου, Ελληνοεκδοτική                                                              
 • 1 κίτρινο τετράδιο Α4 Εκθέσεων 80 φύλλων (χωρίς περιθώριο) (και για λογοτεχνία)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • 1 πορτοκαλί 80φυλλο τετράδιο (για φυσική, χημεία, γεωγραφία και βιολογία)
 • Ένα φάκελο με διαφάνειες Α4

ΛΟΙΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ: 1 τετράδιο Α4 μπλε 80 φύλλων (για ιστορία, αρχαία από μετάφραση και θρησκευτικά)

YΛΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

 • 1 τετράδιο Α4 πράσινο 80 φύλλων
 • Βοήθημα Παπαδάκης γ΄ γυμνασίου, εκδόσεις Σαββάλας
 • Σετ γεωμετρικών οργάνων και διαβήτης

ΑΡΧΑΙΑ: 1 τετράδιο Α4 κόκκινο 50 φύλλων

ΓΛΩΣΣΑ :

 • Νάζαρη Χ. - Κάππου Ι. Εκθέσεις για τη Γ' Γυμνασίου, Ελληνοεκδοτική                                                              
 • 1 κίτρινο τετράδιο Α4 Εκθέσεων 50 φύλλων (με περιθώριο)

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 1 κίτρινο Α4 τετράδιο 50 φύλλων εκθέσεων (χωρίς περιθώριο)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ:

 • 1 πορτοκαλί 80φυλλο τετράδιο (για φυσική, χημεία και βιολογία)
 • Ένα φάκελο με διαφάνειες Α4

ΛΟΙΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ: 1 τετράδιο Α4 μπλε 80 φύλλων (για ιστορία, αρχαία από μετάφραση, κοινωνική και πολιτική αγωγή και θρησκευτικά)

Βιβλία Αγγλικών

Bs level:

Off the wall 2

ü  Coursebook, Companion, Grammar book, Test booklet

ü  τετράδιο αντιγραφής

ü  1 τετράδιο ορθογραφίας

Cs level:

Off the wall 3

ü  Coursebook, Companion, Grammar book, Test booklet

ü  τετράδιο αντιγραφής

ü  1 τετράδιο ορθογραφίας

Ds level:

Above & beyond

ü  (Coursebook, Study pack, Grammar book, Test pack)

ü  τετράδιο αντιγραφής

ü  1 τετράδιο ορθογραφίας

Level B1+ Es

Above & beyond

ü  (Coursebook, Study pack, On Air grammar book (B2), Test pack)

ü  τετράδιο αντιγραφής

ü  1 τετράδιο ορθογραφίας

 

B2 Lower

Above & beyond

ü  (Coursebook, Study pack, Workbook, Test pack)

ü  τετράδιο αντιγραφής

ü  1 τετράδιο ορθογραφίας

 

C2 Level Proficiency

Year 1

The new on the move

ü  Coursebook + exam resource booklet, Study pack, Test pack