Οι Ψηφιακές δεξιότητες και ο ρόλος των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε 21 Σεπτεμβρίου, 2018

Τα εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Dlearn http://dlearn.eu/ για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Ικανότητας  έχοντας τη θέση του επικεφαλής ιδρύματος στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Το δίκτυο έχει ως σκοπό:

-το σχεδιασμό και ανάπτυξη δράσεων για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την Ψηφιακή Ικανότητα (Digital competence)

-την εκπόνηση μελετών και ερευνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές, φοιτητές και ενήλικες

-την υποστήριξη και συμβουλευτική σχετικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων σχεδίων σχετικά με την Ψηφιακή Ικανότητα