Εκπαιδευτική επίσκεψη του Λυκείου στην Αθήνα - απόφαση επιτροπής

Αναρτήθηκε 08 Οκτωβρίου, 2018

                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

--------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

---------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

---------

                         IΔΙΩΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

                               ΠΛΑΤΩΝ

---------

Ταχ. Δ/νση: Γανόχωρα
Τ.Κ. – Πόλη: 60-100 Κατερίνη
Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Ανέστης
Τηλέφωνο: 23510 - 31111
Fax: 23510 - 31993
E-mail: mail@platon.edu.gr
   
   

               Κατερίνη,       08 - 10- 2018

               Αριθ. Πρωτ. : 67

        
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

                     ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στην Κατερίνη, σήμερα Τρίτη 08-10-2018 και ώρα 13.00 π.μ., στο γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών αποτελούμενη από τους:

Διευθυντή Λυκείου: κ. Παπαδόπουλο Ανέστη, ,

Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Μπλιάτη Παύλο,

κ. Μπλάτσιο Σπυρίδωνα, καθηγητή,

Παπαδόπουλο Αλέξανδρο, εκπρόσωπο του 15μελούς

προκειμένου να αξιολογηθούν οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί από το παραπάνω σχολείο στην Αθήνα από 22-11-2018 έως 24-11-2018.

Κατατέθηκαν (13) προσφορές από τα κάτωθι ταξιδιωτικά γραφεία:

DROMEAS (μεαρ. πρωτ. 61):

  • 93 € (ανά άτομο)

                                                                          

COMPLETE TRAVEL SERVICE (μεαρ. πρωτ. 62):

•    83€ (ανά άτομο)

  • 90€ (ανά άτομο)
  • 85€ (ανά άτομο)
  • 105€ (ανά άτομο)

VELONIS (με αρ. πρωτ. 63):

     116 € (ανά άτομο)

•     97 € (ανά άτομο)

•     150 € (ανά άτομο)

  • 96 € (ανά άτομο

MAZI TRAVEL & EVENTS (μεαρ. πρωτ. 64):

•          108 € (ανά άτομο)

ZORPIDIS (μεαρ. πρωτ. 65):

•          115 € (ανάάτομο)

•          115 € (ανάάτομο)  

TOPSIKIOTIS TRAVEL (μεαρ. πρωτ. 66):

  • 95 € (ανά άτομο)

Η προσφορά συνεκτιμήθηκε, και αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση της μετακίνησης στο ταξιδιωτικό γραφείο Topsikiotis travel με τη χαμηλότερη τιμή των 6.175€ (συνολικό κόστος για 65 άτομα), με διαμονή στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ως η πλέον συμφέρουσα.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Παπαδόπουλος Ανέστης  

Τα μέλη

Μπλιάτης Παύλος

Μπλάτσιος Σπυρίδων

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος