Τα εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε διεθνή συνάντηση εκπαιδευτικών φορέων για τις ψηφιακές δεξιότητες

Αναρτήθηκε 20 Ιανουαρίου, 2019

Τα εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετείχαν από 15 ως 17 Ιανουαρίου 2019, σε Διεθνή συνάντηση στις Βρυξέλλες με θεμα την υλοποίηση του πλαισίου των ψηφιακών ικανοτήτων "DigiComp Framework".

Η συνάντηση οργανώθηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο Dlearn, το οποίο δραστηριοποιείται σε 15 χώρες και λειτουργεί ως θεσμός σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής μεθόδων και πρακτικών για την υλοποίηση του "DigiComp Framework". Τα εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ είναι επικεφαλής του τομέα της Γενικής Εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) με ρόλο οργανωτικό και συμβουλευτικό στους τομείς: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Στρατηγικές διδασκαλίας, Διδακτικών σεναρίων και αξιολόγησης.

Το "DigiComp Framework" είναι το πλαίσιο στο οποίο θα περιγραφούν οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητευόμενοι σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Στην ολοκληρωμένη του μορφή θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή στους παρακάτω άξονες, η οποία θα είναι μια συνολική πρόταση για τον Ψηφιακό εγγραμματισμό.

Leadership and Governance Practices
Teaching and Learning Practices 
Professional Development 
Assessment practices
Content and Curricula 
Collaboration and Networking 
Infrastructure