Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus - Diversiamente coding

Αναρτήθηκε 13 Φεβρουαρίου, 2019

 

Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Diversamente Coding". Το πρόγραμμα “Diversamente Coding” απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα ακοής και έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών που θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Ευρωπαϊκή ένωση θεωρεί ότι πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην απασχόληση και για αυτό χρηματοδοτεί προγράμματα που κινούνται στην κατεύθυνση της άρσης των εμποδίων στους συγκεκριμένους τομείς.