Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα H2020 - Open schools for open societies

Αναρτήθηκε 28 Μαΐου, 2019

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ, επιλέχθηκε ως ένα από τα σχολεία εφαρμογής των καινοτόμων πρακτικών του ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 - Open schools for open societies  https://www.openschools.eu/.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζει τα σχολεία ώστε να γίνουν ζωντανά κύτταρα εξερεύνησης, ανακάλυψης και επιταχυντές της καινοτομίας αλληλεπιδρώντας άμεσα με την τοπική κοινωνία.

Υποστηρίζει με μια σειρά από δράσεις την ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που μετατρέπει το σχολείο σε καινοτόμο οικοσύστημα.

Το συντονισμό για την υλοποίηση του προγράμματος έχει ο καθηγητής του σχολείου μας και υποψήφιος διδάκτορας του ΑΠΘ Μπατζογιάννης Ηλίας.