Τι είναι το Ψηφιακό αποτύπωμα;

Αναρτήθηκε 24 Αυγούστου, 2019

Τι είναι το ψηφιακό αποτύπωμα;

Δίνετε τις προσωπικές σας πληροφορίες (διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία προσωπικής ζωής) αν σας ζητηθούν στο διαδίκτυο;

Αλλάζετε συχνά τους κωδικούς σας πρόσβασης;

Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου μπορεί να προκαλέσει απομόνωση από τον κοινωνικό σας περίγυρο;

Σε αυτές και άλλες ερωτήσεις/απορίες απαντά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIGIT https://digitproject.eu/wp/ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας σε μια

σύμπραξη επτά εταίρων μεταξύ των οποίων Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συμβουλευτικοί οργανισμοί και σχολεία.

Οι μαθητές αλλά και οι γονείς τους θα πάρουν μέρος σε δράσεις σε τέσσερις τομείς:

-Διαχείριση προσωπικών λογαριασμών

-Ψηφιακά υπεύθυνος πολίτης

-Υπερβολική χρήση του διαδικτύου και επιπτώσεις

-Ασφάλεια στο διαδίκτυο