ΚΔΑΠ ΠΛΑΤΩΝ - Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Αναρτήθηκε 27 Αυγούστου, 2019

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων ανά τάξη

      ΝΗΠΙΑ    
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-15:30 Γλωσσικές δραστηριότητες Κολύμβηση Παραμύθι-Δραματοποίηση Γλωσσικές δραστηριότητες Γλωσσικές δραστηριότητες
15:30-16:30 Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Κολύμβηση Παραμύθι-Δραματοποίηση Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Επιτραπέζια παιχνίδια
16:30-17:30 Μαθηματικά Παιχνίδια Επιτραπέζια παιχνίδια Πειράματα με καθημερινά υλικά Ψυχοκινητική αγωγή Ψηφιακές δεξιότητες
17:30-18:30 Μαθαίνω Αγγλικά παίζοντας Δημιουργικό παιχνίδι Περιβαλλοντική αγωγή Αθλοπαιδειές Συναισθηματική νοημοσύνη
           
      Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-15:30 Μελέτη μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
15:30-16:30 Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Κολύμβηση Τεχνικές μάθησης Ψηφιακές δεξιότητες Πειράματα με καθημερινά υλικά
16:30-17:30 Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη μαθημάτων Μαθαίνω Αγγλικά παίζοντας Αθλοπαιδειές Επιτραπέζια παιχνίδια
           
           
      Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-15:30 Μελέτη μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
15:30-16:30 Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Κολύμβηση Τεχνικές μάθησης Ψηφιακές δεξιότητες Πειράματα με καθημερινά υλικά
16:30-17:30 Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη μαθημάτων Μαθαίνω Αγγλικά παίζοντας Αθλοπαιδειές Επιτραπέζια παιχνίδια
      Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-15:30 Μελέτη μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
15:30-16:30 Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Κολύμβηση Ρομποτική Τεχνικές μάθησης Μελέτη μαθημάτων
16:30-17:30 Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Ψηφιακές δεξιότητες Σκάκι
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Αθλοπαιδειές/Παγκράτιο Περιβαλλοντική αγωγή
           
      Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-15:30 Μελέτη μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
15:30-16:30 Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Κολύμβηση Ρομποτική Τεχνικές μάθησης Μελέτη μαθημάτων
16:30-17:30 Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Ψηφιακές δεξιότητες Σκάκι
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Αθλοπαιδειές/Παγκράτιο Περιβαλλοντική αγωγή
           
    Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-15:30 Μελέτη μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
15:30-16:30 Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Τεχνικές μάθησης Μελέτη μαθημάτων
16:30-17:30 Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Ρομποτική Συναισθηματική νοημοσύνη Ψηφιακές δεξιότητες
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη μαθημάτων Περιβαλλοντική αγωγή Αθλοπαιδειές/Παγκράτιο Σκάκι
      ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ    
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14:30-15:30 Μελέτη μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων
15:30-16:30 Καλλιτεχνική σκέψη & δημιουργία Κολύμβηση Μελέτη μαθημάτων Τεχνικές μάθησης Μελέτη μαθημάτων
16:30-17:30 Μελέτη μαθημάτων Μελέτη μαθημάτων Ρομποτική Συναισθηματική νοημοσύνη Ψηφιακές δεξιότητες
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη μαθημάτων Περιβαλλοντική αγωγή Αθλοπαιδειές/Παγκράτιο Σκάκι