ΚΔΑΠ ΠΛΑΤΩΝ - Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Αναρτήθηκε 19 Σεπτεμβρίου, 2019

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ - ΝΗΠΙΑ
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:30 - 15:30 Γλωσσικές Δραστηριότητες Κολύμβηση Παραμύθι - Δραματοποίηση Γλωσσικές Δραστηριότητες Γλωσσικές Δραστηριότητες
15:30 - 16:30 Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία Επιτραπέζια Παιχνίδια
16:30-17:30 Μαθηματικά Παιχνίδια Επιτραπέζια Παιχνίδια Πειράματα με καθημερινά υλικά Ψυχοκινητική Αγωγή Ψηφιακές Δεξιότητες
17:30-18:30 Μαθαίνω Αγγλικά παίζοντας Δημιουργικό Παιχνίδι Περιβαλλοντική Αγωγή Αθλοπαιδειές Συναισθηματική νοημοσύνη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ - Α'  Δημοτικού
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:30 - 15:30 Μελέτη Μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
15:30 - 16:30 Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία Τεχνικές Μάθησης Ψηφιακές Δεξιότητες Πειράματα με καθημερινά υλικά
16:30-17:30 Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μαθαίνω Αγγλικά παίζοντας Αθλοπαιδειές Επιτραπέζια παιχνίδια
           
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ - Β'  Δημοτικού
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:30 - 15:30 Μελέτη Μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
15:30 - 16:30 Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία Τεχνικές Μάθησης Ψηφιακές Δεξιότητες Πειράματα με καθημερινά υλικά
16:30-17:30 Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μαθαίνω Αγγλικά παίζοντας Αθλοπαιδειές Επιτραπέζια παιχνίδια
           
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ - Γ'  Δημοτικού
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:30 - 15:30 Μελέτη Μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
15:30 - 16:30 Σκάκι Ρομποτική Τεχνικές Μάθησης
16:30-17:30 Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Ψηφιακές Δεξιότητες Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη Μαθημάτων Αθλοπαιδειές/ Παγκράτιο Περιβαλλοντική Αγωγή
           
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ - Δ'  Δημοτικού
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:30 - 15:30 Μελέτη Μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
15:30 - 16:30 Σκάκι Ρομποτική Τεχνικές Μάθησης
16:30-17:30 Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Συναισθηματική νοημοσύνη Ψηφιακές Δεξιότητες Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή Μελέτη Μαθημάτων Αθλοπαιδειές/ Παγκράτιο Περιβαλλοντική Αγωγή
           
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ  Ε'  Δημοτικού  
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:30 - 15:30 Μελέτη Μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
15:30 - 16:30       Τεχνικές Μάθησης  
16:30-17:30 Σκάκι Μελέτη Μαθημάτων Ρομποτική Συναισθηματική Νοημοσύνη Ψηφιακές Δεξιότητες
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή   Περιβαλλοντική Αγωγή Αθλοπαιδειές/ Παγκράτιο Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία
           
    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ  ΣΤ'  Δημοτικού  
Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
14:30 - 15:30 Μελέτη Μαθημάτων Κολύμβηση Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων Μελέτη Μαθημάτων
15:30 - 16:30       Τεχνικές Μάθησης  
16:30-17:30 Σκάκι Μελέτη Μαθημάτων Ρομποτική Συναισθηματική Νοημοσύνη Ψηφιακές Δεξιότητες
17:30-18:30 Θεατρική Αγωγή   Περιβαλλοντική Αγωγή Αθλοπαιδειές/ Παγκράτιο Καλλιτεχνική Σκέψη & Δημιουργία