Διαδικτυακά μαθήματα για τους μαθητές μας από την Παρασκευή 13 Μαρτίου

Αναρτήθηκε 10 Μαρτίου, 2020

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο

Για την υποστήριξη των μαθητών του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 13 Μαρτίου διαδικτυακά μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle.

Οι γονείς και οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους δασκάλους/καθηγητές τους τις επόμενες ημέρες.

Βρεφονηπιακός - Νηπιαγωγείο

Για τους μικρούς μαθητές του Βρεφονηπιακού/ Νηπιαγωγείου θα δοθούν οδηγίες και προτάσεις για δημιουργικές δραστηριότητες στο σπίτι.