Οδηγίες προς τους μαθητές για τα μαθήματα εξ αποστάσεως

Αναρτήθηκε 12 Μαρτίου, 2020
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανεβαίνουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως για όλες τις τάξεις του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. 
 
1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα http://www.platon.edu.gr/elearn/.
2. Κάνετε κλικ πάνω δεξιά στη Σύνδεση (log in).
3. Βάζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης: 
           Για το δημοτικό - Όνομα χρήστη: prstudent - Κωδικός: Platon!2020
           Για το γυμνάσιο και το λύκειο - Όνομα χρήστη: hstudent - Κωδικός: Platon!2020
4. Διαλέγετε την τάξη σας.
5. Ελέγχετε στο κάθε μάθημα το υλικό που ανέβηκε, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται.
6. Διαβάζετε τις θεωρίες, λύνετε τις ασκήσεις και τις στέλνετε στους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον τρόπο που σας περιγράφουν στην εκφώνηση.
 
Υλικό θα ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.