Ημέρα: 14 Απριλίου 2023

Filling the Gap – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Filling the Gap – Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Πώς να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη δια ζώσης διδασκαλία;
Αυτή είναι η πρόκληση…