Μαθηματικός Διαγωνισμός Καγκουρό

Ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός Καγκουρό είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο. Διεξάγεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει θέματα σε μορφή γρίφων και έξυπνων μαθηματικών παιχνιδιών.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές από Β Δημοτικού έως Γ Λυκείου με θέματα προσαρμοσμένα στην ηλικία και το γνωστικό επίπεδο της κάθε τάξης. Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές  γνώσεις Μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά.

Το σχολείο μας είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο στο νομό Πιερίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρέχουμε δωρεάν μαθήματα προετοιμασίας σε όλους τους μαθητές που επιθυμούν να διαγωνιστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kangaroo.gr.