Ανανέωση συνεργασίας με τα TECHNOKids

technokids

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία πιλοτικά στην Δ’ τάξη του δημοτικού η διδασκαλία των νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με τον διεθνή εκπαιδευτικό φορέα TECHNOKids. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των TECHNOKids είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης με τη χρήση της πρωτοποριακής μεθόδου του Project Based Learning με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και ICT (Information and Communication Technology), το οποίο διδάσκεται με επιτυχία σε 32 χώρες.

Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά τεχνολογικών project εστιασμένα στα προσωπικά ενδιαφέροντα, εμπειρίες και βιώματα των μαθητών. Παράλληλα μέσω των ενοτήτων TECHNOKids οι μαθητές εξοικειώνονται με τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινότητα.

Η ομαλή ένταξη των παιδιών στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η κατανόηση επαγγελματικών εννοιών από μικρή ηλικία είναι βασικά οφέλη από το πρόγραμμα, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η εφαρμογή του να επεκταθεί στις Δ, Ε και Στ δημοτικού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022. Οι μαθητές κάθε τάξης θα ολοκληρώσουν δύο θεματικές ενότητες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Κοινοποιήστε το άρθρο