Διάκριση για δύο έργα Erasmus+ του σχολείου μας

Τα έργα Erasmus+ με τίτλο “Family-based Open Science Schooling” και “Play 2 Learn” στα οποία συμμετείχε το σχολείο μας από το 2019 ως το 2022 έλαβαν από την Ε.Ε. τη διάκριση “Good Practice Example”.

Και τα δύο έργα επικεντρώνονταν σε εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, ειδικά στον τομέα των STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται νέες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των STEM. Στην πλειονότητα των σημερινών προσεγγίσεων δεν υπάρχουν ελκυστικά σχέδια μαθημάτων κατάλληλα για όλες τις μαθησιακές ανάγκες και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή η μακροπρόθεσμη ικανότητα της κοινωνίας μας να καινοτομεί εξαρτάται από το ενδιαφέρον των νέων να παρακολουθούν σπουδές και σταδιοδρομίες που σχετίζονται με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Σύμφωνα με το EU Science hub, «η εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στο πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα δημιουργεί ζήτηση για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας εντός υπηρεσίας» [Developing Computational Thinking in Compulsory Education – Implications for Policy and Practice, 2018 ISBN 978-92-79-64442-9]. Επομένως, γίνεται προφανές ότι χρειάζονται αποτελεσματικές μέθοδοι για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν προγραμματισμό και θέματα STEM.

Στο έργο “Family-based Open Science Schooling” εκπαιδευτικοί από το σχολείο μας αλλά και από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Φιλανδία (Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φιλανδίας), Πορτογαλία (Πανεπιστήμιο Lusófona), Τουρκία (Λύκειο ELAZIG DOGA ANADOLU ), Βουλγαρία (Γυμνάσιο Romen Rolan από τη Stara Zagora) και Λιθουανία (Pasvalio Levens) διερευνήσαν τη χρήση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης ως συμπληρωματικούς μηχανισμούς της τυπικής εκπαίδευσης στον τομέα των STEM.

Στο έργο “Play 2 Learn” εκπαιδευτικοί από το σχολείο μας αλλά και από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Σκωτία (CIVIC COMPUTING LIMITED), Κύπρο (Emphasys Interactive Solutions Ltd), Ελλάδα (AINTEK, εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας), Ιρλανδία ( CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED) και Ιταλία (European Digital Learning Network), δημιούργησαν μαθησιακό υλικό και εργαλεία που βοηθούν τους δασκάλους να ενθαρρύνουν τα παιδιά να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με το STEM.

  

Κοινοποιήστε το άρθρο