Διδασκαλία STEAM – Play2Learn Kit

Τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων καινοτομούν για άλλη μία φορά. Σε συνεργασία με εταιρίες και σχολεία από την Ευρώπη δημιουργούν ελκυστικούς τρόπους διδασκαλίας του STEAM στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Play2Learn.

Το Play2Learn Kit είναι ένας πλήρως ολοκληρωμένος υπολογιστής με βάση το Raspberry Pi. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και τα περιφερειακά περιλαμβάνονται σε ένα πακέτο, οπότε ο μαθητής, αφού το συναρμολογήσει, μπορεί να ξεκινήσει αμέσως να το χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια του προγράμματος, θα δημιουργηθεί υλικό που θα παρέχει μία ολοκληρωμένη διαδικασία μάθησης. Περισσότερα για το πρόγραμμα στη σελίδα: https://play2learnproject.eu/el/shetika

Κοινοποιήστε το άρθρο