Διάκριση για το έργο Erasmus+ “Digit- Boost competences for a responsible use of online identity”

Τη διάκριση “Example of Good practice” έλαβε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο με τίτλο Digit – Boost competences for a responsible use of online identity στο οποίο συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ από το 2017 ως το 2019. Το έργο είχε ως στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες για την υπεύθυνη χρήση της διαδικτυακής ταυτότητας των ενηλίκων, και ειδικά αυτών που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με τον Η/Υ. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ορισμένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης, όπως το Lifelong Learning Platform. Εκπαιδευτικοί από τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ αλλά και από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς από την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Σλοβενία δημιούργησαν το κάτωθι εκπαιδευτικό υλικό:

  • Το μανιφέστο του προγράμματος DIGIT με οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς,  
  • Τη στρατηγική κατάρτισης DIGIT, η οποία κατάρτιση εφαρμόστηκε σε ομάδες εθελοντών από εκπαιδευτές σε όλες τις χώρες του προγράμματος
  • Έκθεση με συστάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στοχεύουν στους φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2019 σε Διεθνές Συνέδριο στις Βρυξέλλες.

Κοινοποιήστε το άρθρο

© 2020 – Εκπαιδευτήρια Πλάτων | All rights reserved | Powered by Pi-tech