Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Μερσίνη της Τουρκίας

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, KA2 με τίτλο “We are different, we are respectful, we are stronger with you: Dyslexia” διάρκειας δύο (2) ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, όλοι οι εταίροι από Ελλάδα, Λιθουανία, Σκόπια και Τουρκία συναντήθηκαν στη Μερσίνη της Τουρκίας για τη δημιουργία οργανογράμματος σχετικά με τις εργασίες που καλούνται να υλοποιήσουν ως την επόμενη συνάντηση εργασίας στη Λιθουανία. Εκπρόσωποι του σχολείου στην Τουρκία ήταν οι Καπέτης Ευάγγελος και Μπλάτσιος Σπύρος.

    Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής  παιδιών που έχουν διαγνωστεί με δυσλεξία ή βρίσκονται στο στάδιο της διάγνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται:

  • Να ενταχθούν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στο περιβάλλον της τάξης βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων διδασκαλίας,
  • να περιοριστεί ο κίνδυνος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από αυτούς τους μαθητές και
  • να ενισχυθούν τα επαγγελματικά προφίλ των εκπαιδευτικών στα ιδρύματα των εταίρων του προγράμματος

Κοινοποιήστε το άρθρο