Έναρξη του προγράμματος Erasmus+ RESPECT

Τη Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των ετέρων του προγράμματος Erasmus+ RESPECT. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire από το Cheltenham της Αγγλίας. Παράλληλα συμμετέχουν η Συνομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και μία εταιρεία ICT από την Πορτογαλία, σχολεία από την Αυστρία, την Αγγλία, τη Λιθουανία, την Τουρκία και τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 12-14 ετών, και σκοπός του είναι η απόκτηση της υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς τους. Με την ενίσχυση κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων, που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα, παρέχεται η βοήθεια για να κατανοήσουν οι μαθητές τις συνέπειες των ενεργειών τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα συνδέει τις επιλογές του παίκτη σε θέματα όπως η ένδυση, η διατροφή και η μεταφορά με τις συνέπειες που έχουν αυτές στον πλανήτη. Ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί μαθησιακό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς που θα εμβαθύνει στα θέματα που παρουσιάζονται μέσα από το παιχνίδι και θα υποστηρίζει την εφαρμογή του στη διδακτική διαδικασία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 35 μήνες και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2023

Κοινοποιήστε το άρθρο