Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχει στο έργο H2020 – Reflecting for Change

Το έργο έχει ως σκοπό την προώθηση της χρήσης εργαλείων αυτο-προβληματισμού για την υποστήριξη της καινοτομίας και της συστημικής αλλαγής στα σχολεία. Το Reflecting for Change (R4C) στοχεύει στην πρόταση ενός προηγμένου πλαισίου υποστήριξης, καθώς και ενός συνόλου βασικών προτάσεων πολιτικής, στα σχολεία. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η εισαγωγή μιας ολιστικής αλλαγής που θα διασφαλίσει μια ουσιαστική υιοθέτηση της βιώσιμης καινοτομίας. Η  έμφαση δίνεται στην επίτευξη βελτιωμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Στην προσέγγιση R4C, η καινοτομία καθορίζεται από την πορεία του σχολείου προς την ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity) και τη συνολική σχέση της με τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και την πορεία του σχολείου προς το άνοιγμα στην κοινωνία που αποδεικνύεται από:

– τη σχέση του με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους,

-την εμπλοκή των γονέων,

-την προώθηση της ευημερίας της κοινότητάς της στο σύνολό της,

-την ικανότητά της να συνδυάζει την παράδοση του προγράμματος σπουδών με τη μελέτη των τοπικών προκλήσεων,

-την προθυμία και την ικανότητά του να μοιράζεται τα επιτεύγματά του με άλλα σχολεία και

-τη δέσμευσή του για την εφαρμογή της  σύγχρονης πρόκλησης της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI).

Κοινοποιήστε το άρθρο