Εργασίες των μαθητών της Β’ Λυκείου στα μαθήματα της Ιστορίας και της Αντιγόνης

Εργασίες στην Ιστορία

Αναγέννηση

Αναγέννηση και Επιστήμες

Γουτεμβέργιος

Σταυροφορίες

Διαφωτισμός

Εργασίες στην Αντιγόνη 

Κρέοντας

Ο έρωτας στην αρχαία τραγωδία

Αντιγόνη στην Τέχνη

Κοινοποιήστε το άρθρο