Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του σχολείου μας είναι η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς κάθε βαθμίδας από όλη την Ευρώπη. Το γενικό πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων είναι συνυφασμένο με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την ισότιμη και ενεργή κοινωνική συμμετοχή, καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Η ολοένα και αυξανόμενη παρουσία σε έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καταστήσει τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ ισότιμο εταίρο μεταξύ της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας γεννώντας συνεργασίες με σημαντικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το σχολείο μας συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus+ τόσο μέσω της δράσης Key Action 1, παρέχοντας κάθε χρόνο μαθήματα κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη, όσο και μέσω της δράσης Key Action 2, που αφορά μακροπρόθεσμες συνεργασίες για την καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης KA1 καθώς και τα τρέχοντα και παλαιότερα project KA2 στα οποία έχει συμμετάσχει το σχολείο μας κάνοντας κλικ στους συνδέσμους.