Φιλοσοφία

Στόχοι & Προτεραιότητες

Αξίες & Ιδανικά

Οτιδήποτε ικανοποιεί κάποια ουσιαστική ανάγκη, στάση ή επιθυμία του ατόμου. Το σχολείο είναι η πρώτη δομή όπου καλλιεργούνται οι αντικειμενικές και υποκειμενικές αξίες της κοινωνικής, θρησκευτικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής του ανθρώπου.

Λόγος

Στη αρχαιότητα ο Ηράκλειτος και οι Στωικοί δήλωναν με αυτήν τη λέξη τη λογική και την έννομη τάξη του σύμπαντος. Στη φιλοσοφία, ο λόγος έχει την έννοια της ικανότητας του νου να στοχάζεται σωστά (ορθός λόγος) ή να πραγματεύεται τις ιδέες (Καντ). Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ικανότητα έκφρασης σκέψεων, κρίσεων, ιδεών και συναισθημάτων.

Σεβασμός

«Είναι το συναίσθημα που προκαλείται από την αναγνώριση μιας ηθικής αξίας σε ένα πρόσωπο ή σε ένα ιδανικό», André Lalande. Εκδηλώνεται ως εκτίμηση, όταν πρόκειται για πρόσωπα, και ως υπακοή, όταν πρόκειται για θεσμούς. Βασική μέριμνα των Εκπαιδευτηρίων μας είναι να οδηγήσει τους μαθητές προς την ψυχική ωριμότητα, την συνειδητοποίηση των αξιών της ζωής και την σωστή εκτίμηση της θέσης που οι ίδιοι κατέχουν μέσα στην κοινωνία.

Κοινωνία

Καλείται το σύνολο των ανθρώπων που ζουν στον ίδιο τόπο, έχουν κοινά συμφέροντα και κοινές επιδιώξεις και βρίσκονται σε μία διαρκή αλληλεπίδραση. Σκοπός των Εκπαιδευτηρίων μας, όπως και κάθε μικρής ή μεγάλης κοινότητας, είναι η προαγωγή της πνευματικής και ηθικής ζωής των μελών-μαθητών μας, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην αυριανή κοινωνία.

Συνεργασία & Ασφάλεια

Κάθε χρόνο, τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ αναλαμβάνουν Ευρωπαϊκά Προγράμματα ποικίλης θεματολογίας και συμπράττουν με διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εστιάζοντας στη συνεργασία μεταξύ των μαθητών μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης και αλληλοβοήθειας. Η συνεργασία τονώνει το αίσθημα της ασφάλειας του ατόμου, ενισχύει την κοινωνική ζωή, καλλιεργεί τις ευγενέστερες αρετές της ψυχής και θέτει το κοινωνικό συμφέρον πάνω από το ατομικό.

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ έχουν μια μακρόχρονη παράδοση να εισαγάγουν από νωρίς τους νέους στον κόσμο των επιχειρήσεων και της οικονομικής αγοράς. Διαμέσου της συμμετοχής μαθητών μας σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση και προώθηση πρωτότυπων επιχειρηματικών δράσεων όσο αφορά είτε στην προσφερόμενη υπηρεσία είτε στην τεχνική διαδικασία.

Τα όνειρα, οι στόχοι και οι φιλοδοξίες των μαθητών, η προτεραιότητα μας

Αριστεία

Για τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ, αριστεία δε νοείται ο ανταγωνισμός με τους υπολοίπους, αλλά με τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι η διαρκής προσπάθεια να υπερβαίνεις τον εαυτό σου, να βελτιώνεσαι μέρα με τη μέρα και να επιτυγχάνεις ολοένα υψηλότερους στόχους.