Γυμνάσιο - Λύκειο

Στο Γυμνάσιο και Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ:

Υποστηρίζουμε το μαθητή, ώστε να μην αισθάνεται απειλή για τον εαυτό του και του δίνουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίζει καταστάσεις καθημερινότητας και να κατευθύνει ο ίδιος τη μάθησή του.

Ενθαρρύνουμε το μαθητή να εκφράζει τα συναισθήματά του σχετικά με τα προβλήματα που συναντά και να προτείνει λύσεις.

Αναπτύσσουμε δραστηριότητες που βασίζονται στη φυσική ιδιότητα του παιδιού για μάθηση και στη σημασία που δίνει ο ίδιος ο μαθητής σ’ αυτό που μαθαίνει.

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διδακτική πράξη ως απλά μέλη της ομάδας δίνοντας δυνατότητα πειραματισμού, αυτενέργειας και ανακάλυψης της γνώσης.

Γενικοί Διδακτικοί Στόχοι

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο του σχολείου μας οι διαδικασίες μάθησης και οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές είναι δομημένες με τρόπο που ενισχύουν βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Κατανόηση μέσα από τη βελτίωση της προσοχής, της αναγνώρισης και αντίληψης της πληροφορίας.

Μνήμη μέσα από τεχνικές μάθησης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας αποθήκευσης, διατήρησης και ανάκλησης πληροφοριών.

Κριτική σκέψη μέσω δραστηριοτήτων που απαιτούν ικανότητα ανάλυσης, σύγκρισης, ταξινόμησης και σύνδεσης πληροφοριών.

Δημιουργική σκέψη που ενισχύεται μέσα από δράσεις που απαιτούν αναζήτηση και παραγωγή πολλών πιθανών λύσεων, σύνθεση, μετασχηματισμό πληροφορίας (για αλλαγή της χρήσης της) και επαναπροσδιορισμό πληροφορίας, δηλαδή επεξεργασία της, ώστε να γίνει λειτουργική και ελκυστική.

Αξιολόγηση που συνδέεται με την ικανότητα λήψης απόφασης για πράξεις με δεδομένα κριτήρια και με τη διαδικασία πρόβλεψης, υπόθεσης, συμπεράσματος.

Δημιουργικότητα και προσωπικότητα ενισχύοντας την ανοχή στην αμφιβολία,  την επιθυμία για νέες εμπειρίες, την περιέργεια, την ανεξάρτητη κρίση, την προτίμηση προκλήσεων και σύνθετων καταστάσεων, την εμπιστοσύνη στον εαυτό και την αναπροσδιοριζόμενη ρύθμιση συμπεριφοράς μέσω εσωτερικών ή εσωτερικευμένων κινήτρων.

Δημιουργικότητα και συναισθηματικές διεργασίες που σχετίζονται με την ικανότητα πρόσβασης σε σκέψεις που έχουν σχέση με συναισθήματα, με τη διαχείριση και έκφραση συναισθηματικού βιώματος, την ανεκτικότητα και η διαχείριση έντονων συναισθημάτων, την ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση, τη διαχείριση άγχους και την υιοθέτηση θετικής στάσης στην πρόκληση και την επίλυση προβλημάτων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Οι παρεχόμενες σπουδές στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βασικής στοχοθεσίας του Λυκείου, που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Συγχρόνως, το Λύκειο παρέχει γνώσεις γενικής παιδείας μέσω σύγχρονων διδακτικών μεθόδων συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας με επιστημονική επάρκεια και παιδαγωγική κατάρτιση εγγυάται την πλήρη προετοιμασία και γενικότερα υποστήριξη των μαθητών και υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Νέες τεχνολογίες

Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του σχολείου μας που από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του το 1997 με τη χρήση του διαδικτύου ως πηγή πληροφοριών και επικοινωνίας. Έκτοτε, αναπτύσσεται συνεχώς εκπαιδευτικό υλικό μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως τα Physlets στις αρχές του 2000 (μικροεφαρμογές Java στις φυσικές επιστήμες), με εξαιρετικά αποτελέσματα στην οπτικοποίηση και την διαδραστικότητα, τα Lego Robotics για τον προγραμματισμό και τη μελέτη διαφόρων φαινομένων και η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle (https://moodle.educonlinux.eu/) ενώ παράλληλα, ενισχύουμε την Εκπαιδευτική Τεχνολογία μέσω διεθνών συνεργασιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Οι Η/Υ, οι βιντεοπροβολείς, διαδραστικοί πίνακες, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle (https://moodle.educonlinux.eu/), είναι σημαντικά εργαλεία στην καθημερινότητα των μαθητών μας, οι οποίοι εξοικειώνονται και εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο.

Ξένες Γλώσσες

Στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ η διδασκαλία ξένων γλωσσών και η εκπαίδευση των μαθητών με σκοπό την εξοικείωση και τη σωστή τους χρήση αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Τα παιδιά συμμετέχουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια τους στο σχολείο στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και στην πορεία καλούνται να επιλέξουν μεταξύ γερμανικών ή γαλλικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

Στα εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ γίνεται πλήρη προετοιμασία ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας των πιο γνωστών φορέων και να αποκτήσουν τα πιο δημοφιλή και αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Κάθε χρόνο, τα εκπαιδευτήριά μας πετυχαίνουν υψηλά ποσοστά επιτυχόντων σε όλες τις εξετάσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών.

Πιο αναλυτικά, οι μαθητές του σχολείου μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω εξετάσεις γλωσσομάθειας:

Αγγλικά:

Επίπεδο B2 (Lower):

     ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) του πανεπιστημίου του Michigan

     FCE (First Certificate in English) του πανεπιστημίου του Cambridge

      TOEIC Listening and Reading (διαβαθμισμένο μέχρι και C1 – Advanced)

     LRN B2 (Learning Resource Network)

Επίπδεο C2 (Proficiency)

     ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) του πανεπιστημίου του Michigan.

     CPE (Certificate of Proficiency in English) του πανεπιστημίου του Cambridge.

     LRN C2 (Learning Resource Network)

Γερμανικά:

     Goethe – Zertifikat (επίπεδο Α2)

     Goethe – Zertifikat (επίπεδο B1)

     Goethe – Zertifikat (επίπεδο B2)

     ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Γαλλικά:

     DELF Α1 (Diplôme d’études en langue française)

     DELF A2 (Diplôme d’études en langue française)

     DELF B1 (Diplôme d’études en langue française)

     DELF B2 (Diplôme d’études en langue française)

     ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Πληροφορική

Ζούμε σε μια άκρως τεχνολογική εποχή όπου η εκπαίδευση που παρέχεται στους νέους είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Στο σχολείο μας φροντίζουμε για την παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους μαθητές μας για τη διαμόρφωση μιας πληροφορικής κουλτούρας.

Στη διδασκαλία της πληροφορικής χρησιμοποιούνται καινοτόμα εργαλεία όπως η γλώσσα προγραμματισμού Scratch που έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και εφήβους και έχει δημιουργηθεί από το MIT Media Lab. Παράλληλα, οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με τη ρομποτική χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Lego Mindstorms EV3 και μαθαίνουν να δημιουργούνε από απλά μέχρι σύνθετα ρομπότ.

Πτυχίο IT Skills της Vellum

Η χρήση Η/Υ διδάσκεται σε έξι ενότητες, Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Υπηρεσίες διαδικτύου, Παρουσιάσεις και Βάσεις δεδομένων. Οι μαθητές προετοιμάζονται πλήρως για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού IT Skills της Vellum (Standard και Proficiency) οι οποίες γίνονται στο σχολείο μας που είναι εξεταστικό κέντρο.

Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών για την τράπεζα θεμάτων, οι μαθητές της Α’ Λυκείου πολύ συχνά γράφουν διαγωνίσματα και διαγνωστικά τεστ για την αφομοίωση της ύλης και τον έλεγχο των γνώσεων τους. Στη Β’ και Γ’ Λυκείου διενεργούνται κάθε εβδομάδα εξετάσεις προσομοίωσης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ενισχυτική Διδασκαλία

Προβλέπεται πρόγραμμα αναπλήρωσης των μαθημάτων σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας των μαθητών από το σχολείο. Παράλληλα οι μαθητές έχουν την υποστήριξη των καθηγητών με εξατομικευμένη διδασκαλία, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως την εξεταζόμενη ύλη και να καλύψουν τυχόν αδυναμίες ή να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα.

Βιωματική Μάθηση - Εθελοντισμός

Κάθε χρόνο διοργανώνεται μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις που στόχο έχουν τη βιωματική προσέγγιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο διενεργούνται εκδρομές εντός κι εκτός της χώρας μας. Παράλληλα μαθητικές ομάδες όλων των βαθμίδων του σχολείου μας συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στη διάρκεια των οποίων ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, γνωρίζουν διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς, ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, διαμορφώνοντας έτσι ευρωπαϊκή συνείδηση.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το πρόγραμμα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να διευκολύνει τους μαθητές στη διερεύνηση της προσωπικότητάς τους και τη στήριξη αποφάσεων για θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιούνται μια σειρά από ενέργειες.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου, αφού υποβληθούν στο τεστ προσωπικότητας και ανάλυσης του προφίλ «Δισκόγραμμα», έχουν στη διάθεσή τους το πλούσιο υλικό των αποτελεσμάτων του. Παράλληλα με το παραπάνω ψυχομετρικό εργαλείο οι μαθητές συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από έμπειρη παιδαγωγική ομάδα και ακολουθεί εξατομικευμένη συζήτηση με τον διευθυντή του σχολείου προκειμένου ο μαθητής να οδηγηθεί στην καταλληλότερη επαγγελματική επιλογή. 

Επιχειρηματικότητα

Εδώ και πολλά χρόνια οι μαθητές της Α’ λυκείου του σχολείου μας συμμετέχουν στον διαγωνισμό δημιουργίας εικονικής επιχείρησης του ΣΕΝ JA Greece. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν, να ερευνήσουν και να δημιουργήσουν (εικονικά) μία επιχείρηση την οποία θα παρουσιάσουν σε μια κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από ανθρώπους του χώρου.

Μέσω της συμμετοχής τους οι μαθητές:

  • καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους & αναπτύσσουν κριτική σκέψη
  • εξοικειώνονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, το ρόλο των επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία, την αξία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
  • μυούνται σε βασικές οικονομικές έννοιες.
  • αναπτύσσουν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία, διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης κ.ά.
  • «συνδέονται» με το εργασιακό περιβάλλον και αποκτούν παραστάσεις για την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαιρίες μελλοντικής εργασίας, κλπ.
  • μαθαίνουν βιωματικά τόσο μέσων εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις όσο και μέσω παιχνιδιών-ρόλων και προσομοιώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στο http://senja.gr/.

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε καινοτόμα προγράμματα ποικίλης θεματολογίας που προσφέρουν νέους τρόπους διαφοροποιημένης μάθησης. Τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν, να εκφραστούν, να ευαισθητοποιηθούν, να διασκεδάσουν και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους με δραστηριότητες που ξεπερνούν τα όρια της κλασσικής διδασκαλίας.

Μέσα από τη συμμετοχή του σχολείου μας κάθε χρόνο σε πληθώρα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς από όλη την Ευρώπη αναπτύσσονται καινούργιες καινοτόμες δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση των 8 «βασικών δεξιοτήτων» όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα των Εκπαιδευτηρίων “ΠΛΑΤΩΝ” εδώ.