Συμμετοχή στο διαδικτυακό συνέδριο του “Education4Climate Coalition”

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετείχαν στο διαδικτυακό συνέδριο της συμμαχίας “Education4Climate Coalition” που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ημέρας Εκπαίδευσης για το κλίμα. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερη τιμή για το σχολείο μας να συμπεριληφθεί στη λίστα των εισηγητών του προγράμματος ο δάσκαλος του δημοτικού, Χρήστος Χουσερίδης, ο οποίος παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα ενός σχεδίου μαθήματος που εφαρμόστηκε με επιτυχία στη Στ’ τάξη του δημοτικού από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2022.

Είναι γεγονός ότι στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ ευαισθητοποιούμαστε σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αλλαγή μπορεί να επέλθει μέσα από την εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, στο πρόγραμμα σπουδών των Εκπαιδευτηρίων μας έχουν ενταχθεί περιβαλλοντικές δράσεις από τη νηπιακή ακόμη ηλικία με σκοπό τη σταδιακή διαμόρφωση υπεύθυνων συμπεριφορών και τη δημιουργία αυριανών ενεργών πολιτών.

Κοινοποιήστε το άρθρο