Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ “Equality Street”

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Equality Street. Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει καινοτόμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών και θα εκπαιδεύσει δασκάλους ώστε να:

– στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων λόγω φύλου,

– επιφέρει μεγαλύτερη εκτίμηση των ατόμων πέρα από το φύλο,

– ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα γύρω από το θέμα της ανισότητας των φύλων και,

– επισημαίνει νοοτροπίες στο σπίτι, στα μέσα ενημέρωσης, και σε θεσμούς, που ενθαρρύνουν την ανισότητα των φύλων.

Το έργο αποσκοπεί στην ομαλή ένταξη των μαθητών στην εκπαίδευση και στο σχολικό χώρο. Προσεγγίζει τους μαθητές και τις οικογένειές τους μέσω στοχευμένων παιδαγωγικών στρατηγικών καθιστώντας τη σχολική εκπαίδευση θετικό παράγοντα που προάγει την ισότητα και που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας. Αντιμετωπίζονται έτσι οι ανισότητες οι οποίες μερικές φορές είναι εμφανείς και ορατές και μερικές φορές ριζωμένες στην κουλτούρα μας, αλλά πάντα με διάχυτες συνέπειες που κυμαίνονται από τα κενά στις ευκαιρίες καριέρας και στις αμοιβές μεταξύ των φύλων έως τη έμφυλη βία και την ενδοοικογενειακή βία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://equalitystreet.validanet.eu/

Κοινοποιήστε το άρθρο